Category: Business Strategies

10 กลยุทธ์การบริการลูกค้า

28 September 2017

ต่อไปนี้คือ 10 สิ่งที่เราสามารถทำได้ เพื่อให้องค์กรของเรามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในความเป็นเลิศด้านบริการ 1. ต้องเลือกคนที่ใช่ และ ให้การฝึก…