7 September 2016 ดูอดีตมองอนาคตหุ้นจาก Trailing P/E และ Forward P/E

“Trailing P/E” หรือ “Trailing Price To Earnings” สามารถหาดูได้จาก www.set.or.th โดยค่า P/E ที่เราเห็นนั้น คำนวณจาก ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน หารด้วย กำไร 12 เดือนย้อนหลัง

PE

นักลงทุนชอบซื้อหุ้นตัวที่มี “Trailing P/E” ต่ำๆ เมื่อเทียบกันหุ้นตัวอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพราะมองว่าหุ้นตัวนั้นมีราคาถูกกว่าหุ้นตัวอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้แล้วนักลงทุนยังต้องพิจารณาคุณภาพของ P/E ร่วมด้วย ดังนี้

หุ้น P/E ต่ำแบบมีคุณภาพ พิจารณาจาก

  • รายได้ กำไรโตสม่ำเสมอ
  • อัตรากำไรสม่ำเสมอ
  • กำไรสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ ดูกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) เทียบกับกำไรสุทธิ ถ้าใกล้ๆกันถือว่าดี
  • ธุรกิจไม่ต้องลงทุนเยอะๆเพื่อขยายกิจการ
  • เงินทุนหมุนเวียน (สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน) ต้องไม่ติดลบจนต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อหมุนเงิน อย่างนี้นักลงทุนก็กลัวการเพิ่มทุนในอนาคตอันใกล้นี้
  • สินทรัพย์ถาวร บางธุรกิจจะโตได้ต้องลงทุนสินทรัพย์เยอะ เมื่อดำเนินงานช่วงแรกๆ ต้นทุนคงที่มากทั้ง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมก็เยอะ ดอกเบี้ยก็แยะ ต้องใช้เวลากว่าจะคุ้มทุน
  • แม้ธุรกิจขาดทุน PE = n.a ก็ลงทุนได้ เพราะถ้าธุรกิจพลิกมาเป็นกำไรได้เราก็รวย ต้องมาดูว่าเขาขาดทุนเพราะอะไร ในทางธรุกิจถ้าธุรกิจยังไม่หมดความสามารถในการทำกำไรปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้

หุ้น P/E ต่ำแบบไม่มีคุณภาพ ควรหลีกเลี่ยงเพราะมีโอกาศติดดอยสูง โดยพิจารณาจาก

  • ธุรกิจไม่โต หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ไร้อนาคต
  • หุ้นที่มีกำไรพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจปกติเช่น เช่นกำไรจากการขายสินทรัพย์ กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ กำไรจากการออกกองทุนอสังหาริมทรัพย์
  • หุ้นที่มีวัฏจักรการกำไรผันผวน หุ้นกลุ่มนี้แม้มี P/E ต่ำก็ต้องขายทิ้ง เพราะเป็นช่วงสูงสุดของวัฏจักรของธุรกิจแล้ว กำไรถึงจุดสูงสุดแล้ว ใครเข้าซื้อระวังจะติดดอย

ส่วน “Forward P/E” หรือ “Forward Price To Earnings” คือ ค่า P/E ที่เราพยากรณ์ หรือ ประมาณการผลประกอบการในอนาคตอีก 12 เดือน ข้างหน้า ซึ่งมีวิธีการคำนวณเหมือนกับ “Trailing P/E” เพียงแต่ EPS (Earn Per Share) ที่นำมาคำนวณ เป็นค่าที่ได้จากการประมาณการกำไรในรอบบัญชีถัดไปเท่านั้นเอง

Forward_PE

ถ้าเราไม่มีเวลาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาใช้พยากรณ์กำไรในอนาคตของหุ้นแต่ละตัวได้ เราสามารถค้นหา “Forward P/E” ได้ง่ายๆ โดยดูจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ต่างๆ นั่นเอง

Tags: , ,

Leave a Reply