10 กลยุทธ์การบริการลูกค้า

28 September 2017

ต่อไปนี้คือ 10 สิ่งที่เราสามารถทำได้ เพื่อให้องค์กรของเรามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในความเป็นเลิศด้านบริการ 1. ต้องเลือกคนที่ใช่ และ ให้การฝึก…

ดูอดีตมองอนาคตหุ้นจาก Trailing P/E และ Forward P/E

7 September 2016

“Trailing P/E” หรือ “Trailing Price To Earnings” สามารถหาดูได้จาก www.set.or.th โดยค่า P/E ที่เราเห็นนั้น คำนวณจาก ร…

คนไทยวัย 40 – 60 ปี วางแผนเกษียณผิดพลาด

6 September 2016

ผลสำรวจพบว่าคนไทยวัย 40-60 ปี วางแผนเกษียณผิดพลาด ส่งผลให้มีเงินออมไม่พอใช้หลังเกษียณ สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่…

การเลือกหุ้น Value Stock

6 September 2016

Value Stock หมายถึง หุ้นที่มีราคาหรือมูลค่าต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมตามทฤษฎี (ของดี ราคาถูก) หรือเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี เหมาะสำหรับการลงทุ…

การเลือกหุ้น Growth Stock

6 September 2016

Growth Stock ถือได้ว่าเป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนไทยเป็นจำนวนมาก โดยมากมักมีลักษณะที่โดดเด่นในแง่ของอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม (In…

การลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging (DCA)

6 September 2016

การลงทุนแบบ “Dollar Cost Averaging (DCA)” ก็คือ “การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน” นั่นเอง โดยเริ่มต้นจากกำหนดการลงทุนเป็น…

เลือก “ลงทุน” ให้ถูกจริต พลิกชีวิตสู่ความ “มั่งคั่ง”

1 September 2016

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เราสามารถลงทุนในตลาดทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก ยิ่งสามารถลงทุนได้สะดวกรวดเร็วเท่าใด…

“เงินทุนเคลื่อนย้าย” รู้เอาไว้ ใช้ประโยชน์ให้เป็น

29 August 2016

เงินทุนเคลื่อนย้าย หมายถึง ธุรกรรมทีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนดังต่อไปนี้ …

มี “เว็บไซต์” อย่าลืม “สร้างรายได้” จาก “โฆษณา”

27 August 2016

สำหรับท่านที่เป็น เว็บมาสเตอร์, เจ้าของเว็บไซต์ หรือ นักเขียนบล็อก หากท่านโดนแบนจาก Adsense ลองพิจารณาบัมคิว (BumQ) ดูนะครับ การร่วมเป็นผู้เ…

Make $1,000’s Weekly with a Health Internet Business

30 December 2013

How to Make $1,000’s Weekly with a Health Internet Business of Your very Own Wise Online Entrepreneurs know that the best selling prod…